תכנית גריסת רכבים – המשרד להגנת הסביבה

תכנית גריסת רכב לאחרונה פתח המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ומשרד האוצר בתכנית לגריסת רכבים ישנים. במידה והרכב עומד בתנאי ההשתתפות יוכל בעל הרכב הישן למסור את הרכב למגרשי גריטה מורשים, לאחר ביטול רישיון הרכב במשרד הרישוי. לאחר תהליך גריטת הרכב יועברו חלקיו תהליך מחזור. מטרות תכנית גריסת רכבים לתכנית גריסת רכבים המעודדת הבאת מכוניות לגריטה […]

תכנית גריסת רכב

לאחרונה פתח המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ומשרד האוצר בתכנית לגריסת רכבים ישנים. במידה והרכב עומד בתנאי ההשתתפות יוכל בעל הרכב הישן למסור את הרכב למגרשי גריטה מורשים, לאחר ביטול רישיון הרכב במשרד הרישוי. לאחר תהליך גריטת הרכב יועברו חלקיו תהליך מחזור.

מטרות תכנית גריסת רכבים

לתכנית גריסת רכבים המעודדת הבאת מכוניות לגריטה מספר מטרות חשובות: ראשית כל מטרתה להבטיח הן הפחתה בזיהום אוויר הנפלט בכמויות מאותן מכוניות, והן הפחתה של תאונות דרכים הנגרמות בגלל רמת הבטיחות הנמוכה של אותן מכוניות. כמו כן הבאת מכוניות לגריסה תתרום להקטנת כמות גרוטאות הרכב שמושלכות בצדי הדרכים ובשטחים פתוחים בערים, ובעקבות זאת להגדלת מחזור חומרי הגלם של הרכב.

תנאי תכנית גריסת רכבים

בתכנית יהיה רשאים להשתתף רק הרכבים שיעמדו בכל התנאים הבאים:

* הרכב הנמסר לגריטה יהיה משנת ייצור 1992 או ישן יותר

* הרכב יהיה עם רישיון (טסט) בתוקף

* הרכב יהיה מסוג פרטי – נוסעים (ברישיון הרכב מופיע – סוג הרכב M1)

* הרכב נמסר לגריטה בידי בעליו הרשומים

* הרכב הנמסר לגריטה לא יהיה מעוקל או משועבד

תהליך תכנית גריסת הרכבים

במידה והרכב עונה על כל תנאי התוכנית כפי שפורטו לעיל, יש לפעול על פי שני השלבים הבאים:

שלב ראשון: ביטול רישיון הרכב

בשלב הראשון יהיה על בעל הרכב הרשום בלבד להגיע לאחד ממשרדי הרישוי. עליו להיות מצויד ב: רישיון הרכב, תעודת זהות וצ'ק מבוטל. במידה ומדובר במיופי כוח יהיה עליהם למלא טופס ייפוי כוח של אדם פרטי או של תאגיד. הבעל הרשום של הרכב או מיופי הכוח יגישו במשרד הרישוי בקשה לביטול רישום הרכב, ויקבלו רישיון רכב זמני התקף ל- 48 שעות בלבד.

שלב שני: מסירת הרכב לאתרי גריטה

לאחר מכן יהיה על בעליו הרשום של הרכב או על מיופי כוח להגיע לאחד מאתרי הגריטה המורשים עם רישיון הרכב הזמני ותעודה מזהה של בעל הרכב. (רשימת אתרי הגריטה המורשים מפורסמת באתר המשרד להגנת הסביבה.) לאחר זיהוי הרכב ובעליו, יישאר הרכב באתר הגריטה לצורך השבתה וגריטה. חשבון בעל הרכב יזוכה בפיצוי על סף 3,000 ₪ תוך 45 ימים מתום התהליך.

יצוין כי על פי האתר הרשמי של משרד התחבורה החל מתאריך 21/03/2012 ועד להודעה חדשה, בשל חוסר תקציב, לא ניתן יהיה לבצע גריטת רכב ישן.

סגור לתגובות.